ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620286
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  620286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุ่งสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banboongsak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านบุ่งสัก
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนก้าวหน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10:48:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุ่งสัก


นายพิเชฐ ขำพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน