ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซ่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620287
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  620287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซ่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านซ่าน
ตำบล :
  บ้านซ่าน
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055685039
โทรสาร :
  055685039
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กันยายน 2465
อีเมล์ :
  bansanschool2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านซ่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 12:02:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซ่าน


นายมานิตย์ นวรัตนารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน