ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620290
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  620290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านราวต้นจันทน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrowtonchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านราวต้นจันทร์
ตำบล :
  ราวต้นจันทร์
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-690084
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 สิงหาคม 2496
อีเมล์ :
  samud.gerdme@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนไกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราวต้นจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:03:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์


นายสุนทรศักดิ์ อ่อนบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน