ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620291
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020082
รหัส Obec 6 หลัก :
  620291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันติสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Santisuk school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสันติสุข
ตำบล :
  นาขุนไกร
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนไกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาขุนไกร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 09:21:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันติสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน