ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620293
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  620293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังไฟไหม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangfaimai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังไฟไหม้
ตำบล :
  ราวต้นจันทร์
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-660576
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราวต้นจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:01:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้


นายสมชาย สุขแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฟไหม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน