ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620294
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  620294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาดินไพรวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhoadinpriwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขาดินไพรวัน
ตำบล :
  นาขุนไกร
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กรกฎาคม 2505
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาขุนไกร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 20:31:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน


นายวีระชัย น้อยเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน