ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโซกเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620295
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  620295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโซกเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansoakpuay School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโซกเปือย
ตำบล :
  นาขุนไกร
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-910097
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  soak64084@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขุนไกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาขุนไกร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:52:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโซกเปือย


นางประเทืองพร ล้วนงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซกเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน