ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขุนไกร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620297
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  620297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาขุนไกร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakhunkrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาขุนไกร
ตำบล :
  นาขุนไกร
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  0878487954
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 7 มิถุนายน 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาขุนไกร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2563 เวลา 11:30:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาขุนไกร


นางกฤติกาญจน์ ปริสาวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขุนไกร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน