ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังพิกุล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620298
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  620298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังพิกุล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WANGPIKUL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังพิกุล
ตำบล :
  นาขุนไกร
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-690080
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาขุนไกร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:01:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังพิกุล


นายประพล คำทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพิกุล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน