ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620300
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020136
รหัส Obec 6 หลัก :
  620300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAMAKKEEVITAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านป่ากุมเกาะ
ตำบล :
  ป่ากุมเกาะ
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-679034
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 เมษายน 2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งแม่ระวิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:11:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยา


นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน