ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620301
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020137
รหัส Obec 6 หลัก :
  620301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairathwittaya30(srisungvorn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคุ้งยาง
ตำบล :
  ป่ากุมเกาะ
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  0-5561-5402
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01052490
อีเมล์ :
  thairat30@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งแม่ระวิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)


นายมานพ หลงแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน