ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620304
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020130
รหัส Obec 6 หลัก :
  620304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-641068
โทรสาร :
  090-9290577
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05 พ.ค. 2507
อีเมล์ :
  mittapap38@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ในเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:54:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)


นายประวิทย์ เรืองเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน