ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620305
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020119
รหัส Obec 6 หลัก :
  620305
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านคลองยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ชุมชนบ้านคลองยาง
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองยาง
ตำบล :
  คลองยาง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-951077
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05 พ.ค. 2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งแม่ระวิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 12:31:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง


นายธนาดล อินทรสูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน