ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620306
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020120
รหัส Obec 6 หลัก :
  620306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังแร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangrae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังแร่
ตำบล :
  คลองยาง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055019379
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/07/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งแม่ระวิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคลองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07:48:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังแร่


นางวารี โมหะกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน