ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620309
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020118
รหัส Obec 6 หลัก :
  620309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไผ่ตะล่อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpaitalom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านไผ่ตะล่อม
ตำบล :
  คลองยาง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-660081
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งแม่ระวิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:39:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม


นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน