ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620310
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020138
รหัส Obec 6 หลัก :
  620310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่ากุมเกาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakumko
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่ากุมเกาะ
ตำบล :
  ป่ากุมเกาะ
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-950117
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งแม่ระวิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่ากุมเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 02:04:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ


นางอรุณี วงค์เครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน