ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620311
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020140
รหัส Obec 6 หลัก :
  620311
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่โพธิ์งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaiphongam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโพธิ์งาม
ตำบล :
  ป่ากุมเกาะ
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-690093
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนทุ่งแม่ระวิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่ากุมเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:19:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม


นางทองเพียร อ่องบางน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน