ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620314
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020141
รหัส Obec 6 หลัก :
  620314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannaphong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านวังหว้า
ตำบล :
  ป่ากุมเกาะ
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  0828782483
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 เมษายน 2485
อีเมล์ :
  naaphong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งแม่ระวิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่ากุมเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:41:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาพง


นายณัฐพล คัมภีรพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน