ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620316
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020139
รหัส Obec 6 หลัก :
  620316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคุ้งยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkungyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคุ้งยาง
ตำบล :
  ป่ากุมเกาะ
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  0817860347
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๙
อีเมล์ :
  Watkungyang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งแม่ระวิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่ากุมเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคุ้งยางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน