ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620317
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020126
รหัส Obec 6 หลัก :
  620317
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงไทยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongthaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดงไทย
ตำบล :
  นาทุ่ง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055649019
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  bandongthai210@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14:14:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา


นายนิรุจน์ อรุณวิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน