ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกลับ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620319
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020157
รหัส Obec 6 หลัก :
  620319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกลับ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongklub
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองกลับ
ตำบล :
  หนองกลับ
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-685446
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  somsakrod2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองพระร่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกลับ


นางประไพ แสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน