ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าถ่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620320
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020158
รหัส Obec 6 หลัก :
  620320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าถ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpathon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านป่าถ่อน
ตำบล :
  หนองกลับ
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-685266
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองพระร่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:42:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าถ่อน


นายสมพงษ์ ศรีสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าถ่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน