ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนซุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620321
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020142
รหัส Obec 6 หลัก :
  620321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขอนซุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHONCHUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านขอนซุง
ตำบล :
  เมืองบางขลัง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-942716
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน2502
อีเมล์ :
  khonchung@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองบางขลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 11:08:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขอนซุง


นายสยาม รัตนเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนซุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน