ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620322
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  620322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองแห้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBan Klonghang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคลองแห้ง
ตำบล :
  เมืองบางขลัง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23082481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองพระร่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองบางขลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองแห้ง


นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแห้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน