ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620323
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020144
รหัส Obec 6 หลัก :
  620323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปากคลองช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpakklongchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากคลองช้าง
ตำบล :
  เมืองบางขลัง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-942630
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2469
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองพระร่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองบางขลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:15:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปากคลองช้างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน