ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620325
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020128
รหัส Obec 6 หลัก :
  620325
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhoathong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเขาทอง
ตำบล :
  นาทุ่ง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-690088
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11พฤษภาคม2511
อีเมล์ :
  sudpro2511@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:10:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาทอง


นายเลอศักดิ์ สิงหาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน