ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620326
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020146
รหัส Obec 6 หลัก :
  620326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวัดโบสถ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWATBOTE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวัดโบสถ์
ตำบล :
  เมืองบางขลัง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-660877
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มีนาคม 2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองพระร่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองบางขลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 10:40:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์


นายณัฐวุฒิ ทาบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน