ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองกระจง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620327
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020115
รหัส Obec 6 หลัก :
  620327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองกระจง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watklongkrajong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคลองกระจง
ตำบล :
  คลองกระจง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-687464
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  klongkrajong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองกระจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 18:54:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองกระจง


นายมานพ หลงแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองกระจง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน