ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620330
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  620330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubansawankaloke
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคุ้งวารี
ตำบล :
  ย่านยาว
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-911110
โทรสาร :
  055-910017
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ย่านยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 14:53:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)


นายสุวิทยา พรมอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน