ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620331
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  620331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่ล้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpilom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านไผ่ล้อม
ตำบล :
  ย่านยาว
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-641512
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤศจิกายน 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ย่านยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 09:17:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม


นางธนวรรณ มะโนรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน