ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรย้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620333
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020151
รหัส Obec 6 หลัก :
  620333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไทรย้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsaiyoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านไทรย้อย
ตำบล :
  ย่านยาว
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-660430
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กันยายน 2519
อีเมล์ :
  saiyoy@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ย่านยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14:44:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไทรย้อยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรย้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน