ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกรงทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620334
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020116
รหัส Obec 6 หลัก :
  620334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกรงทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkrongthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกรงทอง
ตำบล :
  คลองกระจง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-690087
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กรกฎาคม 2500
อีเมล์ :
  klongthong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองกระจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มีนาคม 2561 เวลา 10:30:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกรงทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรงทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน