ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620336
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  620336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantatong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าทอง
ตำบล :
  ท่าทอง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-647011
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 สิงหาคม 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่าทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 08:39:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าทอง


นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน