ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620338
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020148
รหัส Obec 6 หลัก :
  620338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongwong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองโว้ง
ตำบล :
  เมืองบางยม
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-681316
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ตุลาคม 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองบางยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:16:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน