ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620340
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020124
รหัส Obec 6 หลัก :
  620340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองป่าตอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongpator School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองป่าตอ
ตำบล :
  ท่าทอง
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-647379
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2483
อีเมล์ :
  pator2504@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจสามัคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:28:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองป่าตอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองป่าตอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2