ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากน้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620341
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020134
รหัส Obec 6 หลัก :
  620341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปากน้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watparknam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปากน้ำ
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-687116
โทรสาร :
  055687116
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  watparknam_st@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มกราคม 2561 เวลา 11:53:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปากน้ำ


นางพิทยา พุ่มอิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน