ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้งาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620342
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020135
รหัส Obec 6 หลัก :
  620342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไม้งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaingam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านไม้งาม
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  สวรรคโลก
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64110
โทรศัพท์ :
  055-687406
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 เมษายน 2502
อีเมล์ :
  banmaingam_st@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:21:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไม้งาม


นางสาวพรพรรณ ภู่เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน