ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620344
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020169
รหัส Obec 6 หลัก :
  620344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansrinakhon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านศรีนคร
ตำบล :
  ศรีนคร
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  055-652611
โทรสาร :
  055-652611
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 ม.ค. 2479
อีเมล์ :
  ansschool1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14:44:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)


นายสาธิต มากมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน