ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620345
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020170
รหัส Obec 6 หลัก :
  620345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านเหมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanmuang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเหมือง
ตำบล :
  ศรีนคร
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  099-8503175
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  watbanmuang.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10:46:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านเหมือง


นางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเหมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน