ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620346
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020159
รหัส Obec 6 หลัก :
  620346
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรตารี่สวรรคโลก 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rotarysawankhalok 1 school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโรตารี่
ตำบล :
  คลองมะพลับ
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/05/2497
อีเมล์ :
  school2497@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนศรีนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองมะพลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:43:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1


นายสุทัศน์ วาลุกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน