ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620347
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020160
รหัส Obec 6 หลัก :
  620347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศึกษาเกษตรศิลป์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suksakasetsin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสายใจไทย
ตำบล :
  คลองมะพลับ
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  055-690045
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองมะพลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์


นางหทัยรัตน์ ชาญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน