ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620349
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020161
รหัส Obec 6 หลัก :
  620349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศิริบูรณาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADSIRIBURANARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านศิริบููรณาราม
ตำบล :
  คลองมะพลับ
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  055-690044
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:39:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม


นางอุไรรัตน์ คำวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิริบูรณาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน