ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620350
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020162
รหัส Obec 6 หลัก :
  620350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งมหาชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantungmahachai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทุ่งมหาชัย
ตำบล :
  คลองมะพลับ
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กรกฎาคม 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองมะพลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:30:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน