ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620351
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020163
รหัส Obec 6 หลัก :
  620351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแหน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGNAESCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองแหน
ตำบล :
  นครเดิฐ
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  055-606210
โทรสาร :
  055606210
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มีนาคม 2466
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครเดิฐ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:51:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแหน


นางศุภมาลี มากมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน