ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำขุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620352
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020167
รหัส Obec 6 หลัก :
  620352
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำขุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Namkhum School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านผาสุข
ตำบล :
  น้ำขุม
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  055-606207
โทรสาร :
  055-606207
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน 2497
อีเมล์ :
  pit99_ks@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำขุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 14:55:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำขุม


นางจุฑามาศ นนท์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน