ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลพร้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620353
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020171
รหัส Obec 6 หลัก :
  620353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาลพร้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTANPRA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตาลพร้า เลขที่ 153/1
ตำบล :
  ศรีนคร
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  055-652006
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  bantanpra.st2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 20:54:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาลพร้า


นางจิตติพร เพ็ญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลพร้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน