ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620354
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020168
รหัส Obec 6 หลัก :
  620354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanklong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านคลอง
ตำบล :
  น้ำขุม
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  055-606208
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำขุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:05:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านคลอง


นายกรีธา บุญประดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านคลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน