ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงจันทน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620355
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020164
รหัส Obec 6 หลัก :
  620355
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงจันทน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongjan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดงจันทน์
ตำบล :
  นครเดิฐ
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2493
อีเมล์ :
  dongchanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนศรีนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:50:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงจันทน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงจันทน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน