ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620356
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020165
รหัส Obec 6 หลัก :
  620356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbungngam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบึงงาม
ตำบล :
  นครเดิฐ
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  bangbungngamschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครเดิฐ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 12:08:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน