ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงสวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620357
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020166
รหัส Obec 6 หลัก :
  620357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงสวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUENGSUAY SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านบึงเจริญ
ตำบล :
  นครเดิฐ
อำเภอ :
  ศรีนคร
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64180
โทรศัพท์ :
  055-019351
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  Joon9572@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นครเดิฐ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:20:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงสวยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน